Naszym klientom oferujemy:

Usługi księgowe:

 • przygotowanie lub aktualizację planu kont oraz polityki rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celu ryczałtu ewidencjonownego
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • przygotowanie analiz oraz różnego rodzaju raportów według potrzeb Klienta, również w języku angielskim
 • inne usługi księgowe według indywidualnych potrzeb klienta

Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • inne usługi kadrowo-płacowe według indywidualnych potrzeb klienta